Ugrás ide: tartalom

Kamerarendszerről szóló tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató az Unilever Magyarország Kft. székhelyén és gyárterületén telepített kamerarendszerről

Az alábbi adatkezelési tájékoztatókat az Unilever Magyarország Kft. mint adatkezelő készítette és bocsátotta ki, hogy megfelelő módon tájékoztassa a székhelyén, valamint a gyárterületen dolgozó munkavállalóit, továbbá az említett ingatlanok területére belépő személyeket a Társaság általi személyes adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogokról a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) 13. cikkében foglaltak alapján, tekintettel arra, hogy az ingatlanok területén elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer (kamerarendszer) működik.

Adatkezelési Tájékoztató - székhely (PDF 805.28 KB)

Vissza az oldal tetejére