A stratégiánkról

Egyszerű, világos célunk van: tegyük a fenntarthatóságot mindennapi életünk részévé.

Üzleti stratégiánk

Nő vizet hoz a Sunlight vízközpontból

Az üzleti stratégiánkat bemutató, Iránytű című dokumentum hosszú távú, következetes utat jelöl ki az Unilever számára. A 2009-ben összeállított dokumentumot 2015-ben - a központi elemek megtartása mellett - még célirányosabbá tettük. Az Iránytű részletesen kifejti fő célkitűzésünket, vagyis azt, hogy a fenntartható életmódot mindennapi életünk részévé kívánjuk tenni. Emellett bemutatja azon célunkat is, hogy a vállalat növekedésétől függetlenítve csökkentsük környezetterhelésünket és növeljük pozitív társadalmi hatásunkat.

Tegyük a fenntarthatóságot életünk részévé

Úgy alakítjuk üzleti gyakorlatunkat, hogy az mind a vállalatunk, mind pedig a közösségek számára növekedéssel járjon. Kielégítjük a fenntarthatóbb termékek iránti egyre növekvő igényeket, és így mindenki számára jobb, élhetőbb jövőt teremtünk. Olyan világ létrehozásában segédkezünk, amelyben mindenki jól él a földi természet által biztosított korlátok között:

 • Márkáink kiegyensúlyozott táplálkozást tesznek lehetővé, illetve a tiszta ruha, ápolt haj és egészséges bőr révén jó higiéniát és önbizalmat nyújtanak.
 • Temékeink úgy használhatóak, hogy azzal óvjuk a Föld természeti erőforrásait, az összetevőket pedig fenntartható forrásból szerezzük be.
 • Az egész világon tiszteletben tartjuk a velünk együttműködő emberek és közösségek jogait.

A brightFuture elnevezésű nemzetközi kezdeményezésünk keretében globálisan ösztönzünk több millió fogyasztót, hogy apró, hétköznapi lépésekkel tegyék életüket fenntarthatóbbá. Ezek a kis lépések összeadódva nagy változást eredményezhetnek a világban.

Megállapíthatjuk, hogy ez a megközelítés az üzleti sikereinkhez is hozzájárul. 2015-ben még az előző évinél is gyorsabban nőttek azon márkáink forgalma amelyek társadalmi céllal bírnak, az Unilever növekedésének mintegy felét ezek a márkák adták. Növekedési ütemük jelentősen, 30 százalékkal magasabb volt a többi üzletághoz viszonyítva.

Az Unilever Fenntarthatósági Terve

Társadalmi és környezetvédelmi ambícióinkat az Unilever Fenntarthatósági Terv keretében szeretnénk megvalósítani, melynek segítségével azonosítani tudjuk a márka alapú növekedés, költségcsökkentés és jövőbeni jövedelem lehetőségeit. A 2010-ben kiadott Unilever Fenntarthatóság Terv jelenti fenntartható növekedésünk koncepcióját. Ez vállalatunk stratégiai válasza azokra a kihívásokra, amelyekkel a bizonytalan, hektikusan változó világunkban végzett üzleti tevékenység során szembesülünk. Ez a terv elősegíti márkáink jövedelmező növekedését, költségeink csökkentését, és az innováció irányába hat.

Három nagy célt fogalmaz meg:

 • Egészség és jólét javítása: több mint egy milliárd embernek segítünk egészségük és életkörülményeik javításában 2020-ig.
 • Környezetterhelés csökkentése: célunk, hogy vállalatunk növekedése mellett 2030-ra megfelezzük termékeink előállításából és használatából eredő ökológiai lábnyomunkat.*
 • Az emberek megélhetésének segítése: 2020-ig több millió ember megélhetését kívánjuk segíteni vállalatunk növekedése során.

Célkitűzéseinket kilenc kötelezettségvállalásra bontjuk, amelyek kiterjednek a társadalmi, a környezetvédelmi és a gazdasági teljesítményünkre is. Minden egyes célunkhoz objektív mérési technikát fejlesztettünk ki, beleértve a megfelelő becsléseket és előfeltévéseket.

Az Unilever Fenntarthatósági Terv segítségével úgy fejlesztjük vállalkozásunkat, hogy a forgalmunk növekedéséből a környezetterhelést kiiktatjuk, a pozitív társadalmi hatásunkat pedig fokozzuk.

Egyedülálló terv

Üzleti modellünket két tényező teszi különlegessé: az Unilever Fenntarthatósági Terv és az a célkitűzésünk, hogy a fenntarthatóságot életünk részévé kívánjuk tenni. Ez a terv elősegíti a jövedelmező növekedést, költségeink csökkentését, és az innováció irányába hat. Három megkülönböztető jegye van:

 • Teljes márkaportfóliónkban és valamennyi országban megjelenik, ahol termékeinket értékesítjük.
 • Társadalmi és gazdasági vetülettel is rendelkezik – termékeink új minőséget teremtenek az egészség és jólét terén, valamint vállalatunk számos ember megélhetését támogatja.
 • Ami a környezetvédelmi szempontot illeti, mi a teljes értékláncban gondolkodunk – az alapanyagok beszerzésétől a termékek otthoni felhasználásáig.

Az igazi változás

Az Unilever Fenntarthatósági Terv keretében nagy erőket összpontosítottunk arra, hogy változást érjünk el saját vállalatunkon belül – márkáinkon, innovációnkon, beszerzési forrásainkon és intézkedéseinken keresztül. De mi csak egy vagyunk a sok vállalat közül, a világ legfontosabb társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági kérdéseinek megoldása viszont nagy és sürgető változást igényel.

Igazából azokban a nagy rendszerekben van szükség változásokra, amelyeknek részei vagyunk – legyen szó az élelmiszerről, energiáról vagy az egészségről.

Ezáltal vállalatunk és világunk legégetőbb problémái esetében az igazi változást kezdtük el ösztönözni. Az igazi változás eléréshez három olyan területen fokozzuk erőfeszítéseinket, ahol jelentős súllyal, befolyással és erőforrásokkal rendelkezünk. Igazi változáson a teljes rendszerekben bekövetkező alapvető változásokat, nem pedig pusztán az apró lépésekben megvalósuló fejlődést értjük. Ezek a területek a következők:

 • A nyersanyagok ellátási láncai 2020-ra már ne legyenek érintettek erdőirtásban, ezzel is segítve a klímaváltozás elleni harcot.
 • A fenntartható mezőgazdaság általánossá tétele, ezáltal növelve terméshozamokat és javítva a mezőgazdasági kistermelők megélhetését.
 • Tovább dolgozni azon, hogy mindenki számára hozzáférhetővé váljon a biztonságos ivóvíz, a közegészségügy és a higiénia.

Mindhárom területen kiemelten fontos a nők szerepe. A szegénység felszámolásában és a globális fejlődés felgyorsításában nagyon fontos tényező a nők szerepének megerősítése. Túlmegyünk azon, amit saját működésünkön belül és szállítóinkkal el tudunk érni, folyamatosan törekszünk a kormányokkal, civil szervezetekkel és iparágunk más szereplőivel való együttműködésre ezekben a témakörökben. Hiszünk abban, hogy a közeljövőben közösen alapvető változást érhetünk el.

Jövőbeni kihívások

Amikor 2010-ben az Unilever Fenntarthatósági Tervet útjára indítottuk, tisztában voltunk vele, hogy számos kihívásra és bizonytalanságra kell majd megtalálnunk a választ. Azóta szép eredményeket értünk el, különösen a közvetlen irányításunk alá tartozó területeken. Most már alapos bizonyítékunk is van rá, hogy a fenntartható életmód meghonosítására irányuló ambíciónk az üzleti növekedést is ösztönzi.

Ugyanakkor értékláncunk környezetterhelésének csökkentése kapcsán számos nagy kihívás továbbra is elöttünk áll, különösen azokon a területeken, amelyeken nem vagyunk közvetlenül jelen. Míg üzemeinkben a víz- és hulladék felhasználás, valamint az üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátásának csökkentése terén további előrelépéseket értünk el, termékeink egy fogyasztóra jutó felhasználásának GHG-terhelése továbbra is felfelé araszol: 2010 óta 6 százalékkal† növekedett. Értékláncunk vízfogyasztásának nagy része a fogyasztóink termékhasználatához (zuhanyozás, fürdés, tisztálkodás) kapcsolódik, amely mindössze megközelítőleg 1 százalékkal† csökkent 2010 óta.

Tervünk 2010-es indítása óta megláthattuk, mely szinteken tudunk saját magunk változást elérni, melyeken nem és hol szükséges a szélesebb körű rendszermódosítás. Ennek következményeképp hatékonyabbá tettük az üvegházhatású gázokat érintő stratégiánkat, jelenleg pedig a belső vízstratégián dolgozunk. A környezetterhelés csökkentésében továbbra is fenntartjuk a teljes értékláncot figyelembe vevő szemléletünket, hiszen ez tükrözi leginkább vállalkozásunk valódi hatását.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (Sustainable Development Goals, SDG) és a 2015. évi ENSZ klímakonferencián (COP21) született Párizsi Megállapodás a szegénység felszámolására és az irányíthatatlanná váló klímaváltozás megelőzésére irányuló globális szándékot fogalmazza meg. Ezek eredményeként a magánszféra eddig példa nélküli cselekvésre szánta el magát a globális ügy támogatásában. Az Unilever Fenntarthatósági Terve, a Fenntartható Márkáink és az igazi változás ösztönzése mind hozzájárulnak a „szegénység- és széndioxid-kibocsátás nélküli” világot jelentő átfogó cél eléréséhez.

Elismeréseink

Élelmiszer- és dohányipari kategóriában az elmúlt 16 évből 15-ben az Unilever állt a Dow Jones Fenntarthatósági Index (Dow Jones Sustainability Index– DJSI) élén. 2015-ben 100 pontból 92 pontot elérve kaptuk meg az iparági kategória vezetője címet. 2016-os fenntarthatósági évkönyvében a RobecoSAM aranykategóriás megkülönböztető címmel ismerte el fenntarthatósági teljesítményünket.

2015-ben az Unilever a hatodik egymást követő évben őrizte meg vezető helyét a fenntarthatósági élmezőnnyel kapcsolatos legutóbbi GlobeScan/SustainAbility felmérésben.

2015-ben az Unilever volt az egyike annak a 113 vállalkozásnak a világon, amely „A” besorolást kapott a CDP (korábbi nevén Carbon Disclosure Project) civil szervezet jelentésében. (The A List: The CDP Climate Performance Leadership Index Report 2015). Az Unilever a megszerezhető valamennyi pontot –100-ból 100-at – megkapta, míg 2013-ban csak 15, 2014-ben pedig 1 pontot ért el.


* 2016-ban az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos alapvállalásunk határévét 2020-ról 2030-ra módosítottuk. A környezetterhelés csökkentésére vonatkozó főcélunk céldátumát is 2020-ról 2030-ra terjesztettük ki. Ebben azt tűztük ki célul, hogy vállalatunk növekedése mellett megfelezzük a termékeink előállításából és használatából eredő ökológiai lábnyomunkat. Víz- és hulladék alapvállalásunk továbbra is 2020-ra vonatkozik.

Független szervezetként hitelesítette a PwC

Vissza az oldal tetejére